Lejebetingelser

Lejeperiode
Udlejningsperioden er som hovedregel over 2-3 dage, og max over 1 weekend. Hvis ikke andet er aftalt, betragtes det lejede som udlejet, indtil det er afleveret hos udlejer igen, og ekstra leje kan opkræves for hele perioden.

Lejers ansvar
Lejer modtager det lejede i god og forsvarlig stand, og er forpligtiget til at returnere i samme stand. Eventuelle reklamationer skal ske omgående inden servicen tages i brug. Uden for telefontid kan der indtales besked på telefonsvarer.
Det lejede skal opbevares tørt og forsvarligt (inkl. emballage). Evt. manglende eller ødelagte varer afregnes efterfølgende og afregnes efter gældende dagspris.
Hvis ikke andet er aftalt, skal alt service afleveres rengjort i den emballage, det blev leveret i.

Betaling
Betaling foretages netto kontant ved modtagelse af den udlejede service, telt eller borde/stole, hvis ikke andet er aftalt.

Opvask
Al service og glas vaskes af udlejer. Service skylles godt af og returneres i udleverede kasser. Kræves der særlig rengøring af tilbageleveret service, faktureres et gebyr svarende til antal snavsede dele.
Lysestager skal returneres rengjorte. Ikke rengjorte lysestager faktureres med 55,- kr. pr. stk.

Telte
Der må ikke påsættes tape på teltdugen, da det kræver et stort rengøringsarbejde efterfølgende. Der må ikke affyres konfettibomber i teltet, da det brænder sig ind i teltdugen og danner misfarvninger.
Reklamation på teltet skal ske til udlejer inden teltet tages i brug. Uden for telefontid, kan der indtales besked på telefonsvarer eller på mail.

Transport og afhentning
Transportens pris afhænger af afstand, og leveringsstedets beskaffenhed. Der kan således tillægges ekstra fragt, såfremt det lejede ikke kan leveres i en max-afstand på 20 m. fra bilen. Opbæring og nedbæring skal aftales på forhånd.

Ændringer og annulleringer af bestilling
Ændringer bedes foretages i god tid og senest 8 dage før levering/afhentning. Dog kan tillægsordrer bestilles indtil dagen før levering.
Hvis en ordre annulleres senere end 8 dage før arrangementet, er Skive Service og Teltudlejning berettiget til at opkræve 50% af lejesummen, da servicen ellers kunne være udlejet til anden side.

Vi tager forhold for fejl og mangler på hjemmesiden.